PODMÍNKY

Podmínky pro obytný vůz

 1. Pronajímatel je povinen předat obytný vůz v provozuschopném technickém stavu, s platnými doklady a funkčním příslušenstvím. Při předání pronajímatel seznámí nájemce s údržbou a užíváním zařízení a spotřebičů obytného auta.
 2. Vozidlo smí řídit nájemce starší 25 let ,minimálně s 2 roky praxe v řízení, ŘP sk.B.
 3. Nájemce podpisem stvrzuje , že všechny osoby oprávněné řídit obytný vůz (uvedené ve smlouvě) jsou plně způsobilé k řízení , maximální povolený počet osob cestujících v obytném autě, nesmí být překročen. K zapůjčení obytného auta požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti -řidičský průkaz ,OP či pas.
 4. Pro rezervaci obytného auta se skládá zálohová platba ve výši 20% z ceny pronájmu do 3 pracov.dnů , zbylá část bude vyúčtována nejpozději v den předání.
 5. Při zrušení rezervace je tato platba STORNO poplatkem pro pronajímatele.
 6. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit pronájem v případě nepředpokládaných okolností . Po dohodě lze poskytnout náhradu obytným přívěsem pro adekvátní počet osob.
 7. Při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce nevzniká pronajímateli povinnost pronájem vracet.
 8. V den předání obytného auta se skládá vratná kauce 20 000 Kč . V případě poškození vybavení karavanu nebo zapůjčeného příslušenství , způsobené neopatrným zacházením nájemcem , účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. Za znečištění interiéru (např. bláto ,barvy,písek), ztrátu dokladů či klíčů od obytného auta, bude účtována smluvní pokuta 5000 Kč za každé. Ta bude odečtena z vratné kauce.
 9. Obytné vozy se předávají první den půjčení (po dohodě je možno předat vůz den předem po 18.00 hod., tento den se nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 17.00 hod. O čase návratu je třeba předem pronajímatele informovat. Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu , je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému, též smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každých započatých 24 hodin. Dále i veškerou důvodnou náhradu škody,kterou na pronajímateli uplatní další poškozený nájemce. Tato částka bude odečtena ze složené kauce.
 10. Obytné auto je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5% ze škodné události-minimálně 5000 Kč. Cestující jsou pojištěni ze zákona v rámci povin. ručení , přepravovaný náklad a další věci osobní spotřeby pojistit u nás nelze.
 11. V letní sezoně preferujeme týdenní pobyty a jejich násobky.Kratší a víkendové pronájmy lze po dohodě s pronajímatelem.
 12. Při převzetí obytného vozu je nutné počítat s cca 45 min pro seznámení s obsluhou, stejně tak s časovou rezervou i při vrácení .
 13. Nájemce je povinen si při převzetí vozidlo prohlédnout a upozornit na případné vady, na pozdější reklamace nebude brána zřetel. Do obytného auta nemají přístup zvířata, pouze po případné domluvě.
 14. Nájemce přebírá a vrací obytné auto uklizené a vyčištěné (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC). Při vrácení nevyčištěného vozu účtujeme 500 Kč V prostoru karavanu je zakázáno kouřit, odcházet od otevřeného ohně, používat WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie,dělat jakékoli úpravy.
 15. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku , zámků dveří a klapek, uzavřením oken), nenechávat jej na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy jej nezanechat bez dozoru.
 16. Nájemce je povinen v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost,krádež, vandalismus) nebo poškození jiné věci karavanem,informovat neprodleně pronajímatele.Dále přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události s uvedením zúčastněných osob( včetně jmen a adres svědků) , pořídit fotodokumentaci ,popis nehody a škod na vozidle, pro účely pojišťovny.
 17. V případě poškození karavanu nebo zapůjčeného příslušenství (nevztahující se na havarijní pojištění) účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. Za ztrátu dokladů či klíčů od obytného auta, bude účtována smluvní pokuta 5000 Kč za každé, která bude odečtena z vratné kauce. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu.

 

Podmínky pro obytný přívěs

 1. Pronajímatel je povinen předat obytný přívěs v provozuschopném technickém stavu, s platnými doklady a funkčním příslušenstvím. Při předání pronajímatel seznámí nájemce s údržbou a užíváním zařízení a spotřebičů karavanu.
 2. Vozidlo smí řídit nájemce starší 25 let ,minimálně s 2 roky praxe v řízení, s ŘP odpovídajícím pravidlům sil.provozu , rychlostí dle technického průkazu.
 3. Nájemce podpisem stvrzuje , že všechny osoby oprávněné řídit obytný přívěs (uvedené ve smlouvě) jsou plně způsobilé k řízení . K zapůjčení požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti -řidičský průkaz ,OP či pas.
 4. Pro rezervaci obytného přívěsu se skládá zálohová platba ve výši 2000 Kč za každý započatý týden do 3 pracov.dnů , zbylá část bude vyúčtována nejpozději v den předání.
 5. Při zrušení rezervace je tato platba STORNO poplatkem pro pronajímatele.
 6. Při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce nevzniká pronajímateli povinnost pronájem vracet.
 7. V den předání obytného přívěsu se skládá vratná kauce dle ceníku . V případě poškození vybavení karavanu nebo zapůjčeného příslušenství , způsobené neopatrným zacházením nájemcem , účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. Za znečištění interiéru (např. bláto ,barvy,písek), ztrátu dokladů či klíčů od karavanu, bude účtována smluvní pokuta 5000 Kč za každé. Ta bude odečtena z vratné kauce.
 8. Karavany se předávají první den půjčení (po dohodě je možno předat den předem po 18.00 hod., tento den se nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 17.00 hod. O čase návratu je třeba předem pronajímatele informovat. Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu , je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému, též smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každých započatých 24 hodin. Dále i veškerou důvodnou náhradu škody,kterou na pronajímateli uplatní další poškozený nájemce. Tato částka bude odečtena ze složené kauce.
 9. Obytný přívěs je havarijně pojištěn se spoluúčastí 5% ze škodné události-minimálně 5000 Kč.Nájemce má možnost připojistit si rozšířenou asistenční službu pro odtah obytného přívěsu v případě ,kdy se tažné vozidlo stane nepojízdným-10 Kč/den. Cestující jsou pojištěni ze zákona v rámci povin. ručení , přepravovaný náklad a další věci osobní spotřeby pojistit u nás nelze.
 10. V letní sezoně preferujeme týdenní pobyty a jejich násobky.Kratší a víkendové pronájmy lze po dohodě s pronajímatelem.
 11. Při převzetí karavanu je nutné počítat s cca 45 min pro seznámení s obsluhou, stejně tak s časovou rezervou i při vrácení .
 12. Nájemce je povinen si při převzetí obytný přívěs prohlédnout a upozornit na případné vady, na pozdější reklamace nebude brána zřetel. Do přívěsu nemají přístup zvířata(kromě Popsie a Aselle), jinak pouze po případné domluvě.
 13. Nájemce přebírá a vrací karavan uklizený a vyčištěný (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC). Při vrácení nevyčištěného vozu účtujeme 500 Kč V prostoru karavanu je zakázáno kouřit, odcházet od otevřeného ohně, používat WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie,dělat jakékoli úpravy.
 14. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje , zámků dveří a klapek, uzavřením oken), nenechávat jej na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy jej nezanechat bez dozoru.
 15. Nájemce je povinen v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost,krádež, vandalismus) nebo poškození jiné věci karavanem,informovat neprodleně pronajímatele.Dále přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události s uvedením zúčastněných osob( včetně jmen a adres svědků) , pořídit fotodokumentaci ,popis nehody a škod na vozidle, pro účely pojišťovny.
 16. V případě poškození karavanu nebo zapůjčeného příslušenství (nevztahující se na havarijní pojištění) účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. Za ztrátu dokladů či klíčů od obytného auta, bude účtována smluvní pokuta 5000 Kč za každé, která bude odečtena z vratné kauce.